Ankiety

Ankieta dotycząca realizacji działań zaplanowanych w ramach aPWŚK na poziomie lokalnym – gminy

 

Ankieta ma na celu stworzenie bazy danych podmiotów realizujących działania podstawowe i uzupełniające wynikające z aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju (aPWŚK) na obszarze regionu wodnego Warty oraz zebranie informacji o stanie realizacji zaplanowanych działań.

Ponadto w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje o lokalizacji gminy względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań zaplanowanych na ich obszarze w ramach aPWŚK.

Poniżej można pobrać ankiety w wersji elektronicznej które stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji przez poszczególne jednostki w obszarach województw, gmin i powiatów wskazanych w Etapie I.

ZWROT ANKIET

Ankieta dotycząca realizacji działań zaplanowanych w ramach aPWŚK na szczeblu regionalnym i lokalnym

Ankieta ma na celu stworzenie bazy danych podmiotów realizujących działania podstawowe i uzupełniające wynikające z aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju (aPWŚK) na obszarze regionu wodnego Warty oraz zebranie informacji o stanie realizacji zaplanowanych działań.

Ponadto w zakładce „Pakiety informacyjne” dostępne są informacje o lokalizacji gminy względem podstawowych jednostek planistycznych w gospodarowaniu wodami tj. jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz działań zaplanowanych na ich obszarze w ramach aPWŚK.

Poniżej można pobrać ankiety w wersji elektronicznej które stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK w zakresie działań wskazanych do realizacji przez poszczególne jednostki w obszarach województw, gmin i powiatów wskazanych w Etapie I.

ZWROT ANKIET